Maison

Title Image

Inredningsplanering

a. Inredningsplanering – för dig som vill genomföra planen själv

Komplett planering av kundens utrymme. Vid inredningsplaneringen ser planeraren till utrymmets funktionalitet, färg och form. Hen ger material- och färgförslag för ytrenovering, ger möbleringsförslag, produktförslag och belsyningsplan m.m. allt efter kundens behov. Planen visualiseras genom bl.a. moodboards, elektronisk 3D visualisering, väggprojektioner och produktförslag m.m.

b. Inredningsplanering och genomförande – nyckeln i hand:  

– komplett planering av kundens utrymme, i enlighet med 1.a., men utöver det står även inredningsplaneraren för projektledning, koordinering av slutförande av planen. Hen koordinerar entreprenörer för eventuell renovering, hjälper med inköp och slutlig styling av utrymme. Planen och utrymmets görs klart enligt överenskommen tidtabell.

Tillsammans kommer vi överens om hur mycket hjälp hen önskar i olika skeden. 

OBS Kunden söker själv entreprenörer för eventuell renovering, men inredningsplaneraren kan ge tips om bra entreprenörer gällande el, rör, ytrenovering osv.

Hur jobbar vi?

Kartläggningsskedet:

Inredningsplaneringen börjar med ett ca 1,5 h långt kartläggningsbesök tillsammans med kunden i de utrymmen som skall förändras. Vi diskuterar kundens behov, önskemål och visioner. På basen av besöket görs en skriftlig offert över inredningsprojektet. När offerten är godkänd av kunden påbörjas planeringen. 

Pris för endast kartläggningsmöte 150€ (inkl. moms) som inte leder till offert. Om kunden önskar gå vidare med planen är första träffen kostnadsfri. 

Ideśkedet: 

Inredningsplaneraren gör 2 olika moodboards, söker stil, färg och känsla för utrymmet i samarbete med kunden, skissar utrymmena, jobbar med färg- och materialförslag och gör en lättare preliminär visuell idépresentation tillgänglig för kunden. Då kunden är nöjd går planeraren vidare till den egentliga planeringen! 

Planeringsskedet: 

Inredningsplaneringen görs i tätt samarbete med kunden. Hen förser med möbleringsplan, elektronisk 3D visualisering, väggprojektioner för att tydligt visualisera och inspirera kunden inför hur utrymmet kan komma att se ut.
Utöver görs:

 • Färgval (färgskala inkl färgkoder NCS för ev. entreprenörer), 
 • Materialval för ytor (rumskort med material, produkter)
 • Belysningsplan (ritningar för placering, inkl val av belsyningsarmaturer) 
 • Textilval (materialkort)
 • Produktkollage: innefattar bilder och produktpresentation, samt lista med produktnummer, pris och avskaffningsplatser av bl.a. de följande:
  – ytbehandlingsmaterial
  – material för fasta inventarier ( t.ex. i köket och badrummet, fasta klädskåp i sovrummet…)
  – lösa möbler (som man kan flytta)
  – belysningsarmaturer
  – textilier (bl.a. gardiner, mattor, kuddar, sängöverkast, möbeltyg m.m.)
  – små detaljer i inredningen (t.ex. tavlor, grönväxter)

Inredningsplaneringen görs rumsvis med produktförslag och olika ritningar. En inredningsplanering kan bestå av en eller flera delar, allt enligt kundens behov.

Planen sammanfattas och visualiseras så att det är lätt för kunden att själv genomföra planen, göra inköp, renoveringar m.m. i sitt hem, kontor eller annat utrymme.

 

KONTAKTA OSS
Vi ger dig gärna mer information om våra tjänster och offert för ditt projekt.